Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej i serwisu

mojainwestycja.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

§ 2

Definicje

§ 3

Zasady ogólne korzystania z aplikacji i serwisów

§ 4

Wymagania techniczne

§ 5

Rejestracja w ramach aplikacji

§ 6

Konto użytkownika

§ 7

Prawa własności intelektualnej

Aplikacja oraz Serwisy i wszelkie zawarte w nich Materiały i informacje oraz układ prezentowych treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Partnerów i podlegają ochronie prawnej.

§ 8

Reklamacje

Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji lub Serwisów należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@mojainwestycja.pl. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.

§ 9

Dane osobowe

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy oraz postanowienia dotyczące przedsiębiorców z uprawieniami konsumenta

§ 11

Postanowienia końcowe